Terapia bazalna Mielno

Terapia bazalna Mielno

1 marca, 2019 0 przez darmowe Prezenty

Edukacja postaci z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną do młoda była kwestią marginalizowaną. W współczesnych latach można zauważyć korzystne zamiany w obecnym rejonie. Powstaje coraz wiele nowych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i szkół, które mówią na potrzeby rozwojowe tej linii dzieci oraz młodzieży dzięki dobrze dobranej ofercie terapeutycznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej i opiekuńczej i odpowiedniej infrastrukturze.

Terapia bazalna Szczecin

 

Część uczniów z racji zdrowotnych nie może prowadzić obowiązku szkolnego na placu placówki oświatowej. Wówczas podopieczny objęty jest nauczaniem indywidualnym produkowanym w lokalu rodzinnym. Wśród uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą są dzieci wymagające stosowania metod medycznych, tj. dializowane, korzystające dalej bądź czasowo z respiratora lub/i żywienia medycznego z użyciem sondy, oddychające za pomocą rurki tracheostomijnej i chcące regularnego oczyszczania dróg oddechowych, a również inni hospitalizowani pacjenci.

 


Adresaci stymulacji bazalnej

Jedną z form terapii postaci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, których rozwój fizyczny nie przekroczył piątego miesiąca wieku rozwojowego a poznawczy – dwunastego, jest stymulacja bazalna – koncept pedagogiczny zaprojektowany przez prof. Andreasa Fröhlicha. Metoda stymulacji bazalnej wykorzystywana jest także w kreacji z dziećmi oraz młodzieżą dotkniętą niepełnosprawnością będącą skutkiem czynników prenatalnych i okołoporodowych, kiedy oraz z osobami dorosłymi, które wskutek wypadku uległy ciężkim uszkodzeniom neurologicznym, a więcej w terapii chorób neurodegeneracyjnych i do prowadzenia głowom w mieszkanie terminalnym.
Jak wykorzystać stymulację bazalną w nauczaniu indywidualnym?

zobacz również czy anemia sierpowata jest uleczalna

Osoba z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną zapowiada się przez ciało, całym sobą. Brak mienia swego ciała, do jakiego zarządza już sześciogodzinne całkowite unieruchomienie wprowadza kogoś w kształt na pograniczu snu i dbania, w którym samoświadomość i wiedza tego, co go otacza, stopniowo zanika. Pracowanie w takim trwanie że trwać się codziennością postaci z trudnymi uszkodzeniami neurologicznymi, zaś w wyniku iść do stagnacji i apatii. Terapia bazalna uczestniczy w doborze prawidłowej pozycji do pracy i spokoju, umożliwia zorganizowanie aktywności własnej dziecka poprzez poszukiwanie możliwych organizacji i wskazanie właściwych materiałów, wspiera podopiecznego w charakterze realizacji podstawowych funkcje pielęgnacyjnych, modeluje sposób gry i przychodzi na wzrost komunikacyjny i poznawczy dziecka.
Terapia bazalna a regulacja oddechu

Tym, co w terapii bazalnej przynosi uczniowi wiele korzyści, jest stymulacja somatyczna – zrytualizowana stymulacja dotykowa ciała i/lub twarzy, która przez pewny, przewidywalny schemat zapewnia podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, kierując do zmniejszenia napięcia mięśniowego, relaksacji i regulacji oddechu. Toż szalenie istotna strefa, zważywszy na często występującą u dzieci skoliozę zmierzającą do trudności oddechowych.

Źródło artykułu: Stymulacja bazalna Andreasa Fröhlicha

 

Terapia bazalna Szczecin