Paczkomaty Inpost Karlino

Paczkomaty Inpost Karlino

2 marca, 2019 0 przez darmowe Prezenty

Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to tymczasowe obiekty budowlane. Na ich umieszczenie powinien więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny powierzy im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a też bankomatów czy mlekomatów. Obecnie istniejące paczkomaty postawione zostały bez praw budowlanych.

Paczkomaty Inpost Kalisz Pomorski

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą korzystać problemy. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, jaka stanowi właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to obiekty budowlane. Aby je dać, powinien mieć pozwolenie. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok tenże się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Jeżeli jednak wprowadzony w nim pogląd został uwzględniony przez Naczelny Sąd Administracyjny również inne wojewódzkie sądy administracyjne, więc z pewnością odbiłoby się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to właśnie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, przeznaczoną do pozostawiania oraz do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się a z tym pomysłem. Inni mówią, że niezbędne są zmiany, bo prawo nie nadąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowych techniki

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten zdecydował, że paczkomat zlokalizowano w otoczeniu chodnika, na obszarze należącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania wielkiego i reportaży z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z materiałami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, że nie ma prawnej definicji paczkomatu. Zabieg jest także przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny wykonywać tego modelu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych wówczas nie są pracy budowlane. Nie korzystał to celu uzyskania opinii o prawie na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował temat nie był zadowolony takim obiegiem sprawy. Jego oddaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A tak sytuacja przybyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Obecny w sądzie z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Należeć nie nadąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że zrobienie obiektu w pewnym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może dotyczyć usytuowania konstrukcji, jaka została stworzona poza miejscem budowy, co może dotyczyć takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy albo te paczkomaty oraz mlekomaty. Stąd oraz w odniesieniu do paczkomatów, przez ich wybudowanie należy obejmować ich danie oraz umiejscowienie na terenie z potencjalnym wykonaniem takich przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do ruchu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał te że paczkomatami bawiłeś się już WSA w Warszawie. W sądzie z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, że to co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, może nie podążać za obracającą się rzeczywistością, technologiami, a też potrzebami inwestycyjnymi. Jednakże nie znaczy to, że nowoczesne linie prace budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez względu bowiem definiuje pewne słowa w technologia na tyle ogólny i uniwersalny, aby pomimo obracającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one znaleźć odpowiednie zastosowanie do kolejnych rodzajów działalności budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco inaczej na sprawę patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego oddaniem wzrost i wzrost cywilizacyjny pokazuje, że nie da się zamknąć każdego w jednym katalogu. – Za chwilę pokaże się, że mamy trochę innego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny być wówczas wskazane przesłanki, na dowolnym poziomie ogólności, a z pozostałej części na tyle jasne, żeby nie było przedmiotów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, zgodnie z art. 3 pkt 5 upb. Daje on punkty na dane do czasowego korzystania w okresie suchszym z ich trwałości technicznej, przewidziane do przekazania w kolejne pomieszczenie lub do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat kryje się w niniejszej dodatkowej części. Te z pierwszej powinny zniknąć po 180 dniach. Te kolejne, kiedy są pracować dłużej, chcą uzyskania dania na platformę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera zarządzającego w kancelarii JK, orzeczenia, co do treści są zgodne z prawem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie rekwizyty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie zajmuje je wymóg uzyskania dania na platformę, i odpowiednio. Cele te niewątpliwie stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w niniejszym dziale. Fakt, że zostały przygotowane w wyjątkowym znaczeniu a wyłącznie przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie obejmuje bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie przyjęło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na samodzielnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Nieco inne zdanie jest Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich mówi przepis ze względu na proste gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, jedynie te popularniejsze. Jeśli oczywiście nie było, więc w istocie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale połączony z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to danie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest urządzeniem technicznym, które nie jest ustawiane w pewnym miejscu, lecz realizowane w fabryce. Stanowi on wysyłany na tło jak gotowa funkcjonalna całość, która do wykonywania wymaga jedynie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Starego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie różni się a z indywidualnych tego modelu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod uwagę absolutnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, to silna żeby go porównać po prostu ze sporym gabarytowo meblem. To popularne porównanie doskonale oddaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w pojedynczym stanowisku jak procesu budowlanego. Jeżeli jednak ten koncept nie został uwzględniony przez Naczelny Sąd Administracyjny również inne wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Nazywało to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w stosunku do jakiegoś urządzenia, co powodowało za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w pojedynczym stanowisku.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Kalisz Pomorski