Jak odzyskać pieniądze omyłkowo przelane na złe konto

Jak odzyskać pieniądze omyłkowo przelane na złe konto

2 maja, 2020 0 przez darmowe Prezenty

Jak odzyskać pieniądze omyłkowo przelane na błędne konto – Wkrótce zdobędą w utrzymanie zmienione przepisy ustawy o usługach finansowych, które dadzą odzyskać pieniądze przelane omyłkowo na niewłaściwe konto. Rzecznik Finansowy radzi jak to spowodować.
Nowelizację ustawy o usługach finansowych prezydent podpisał 27 kwietnia. Nowe regulacje zaczną działać w przeciągu 3 miesięcy po pracy ustawy w Serwisie Ustaw.

Jak odzyskać pieniądze omyłkowo przelane na błędne konto

 

– Z wniosków do nas wpływających wynikało, że omyłkowy przelew na niewłaściwe konto, był źródłem poważnych problemów. W skrajnych wypadkach klienci tracili w niniejszy styl pieniądze, ponieważ nie było mechanizmu zmuszającego słuchacza do zwrotu środków. Dzięki tej odmianie w grupy przypadków dostaniemy je chociażby w procesie kilku dni – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

3 DNI NA POINFORMOWANIE BANKU
W praktyce pomyłka we wskazaniu numeru konta może przydarzyć się każdemu. Do Rzecznika skarżyły się osoby, które wpisały cały numer konta osobistego kliencie (o co szczególnie łatwo przy masowych przelewach wykonywanych przez przedsiębiorców), pomyliły się przy wpisywaniu numeru konta lub nawet wykonały przelew na konto podane np. w tematach informacyjnych. Do ostatniej chwili, nie było przystępnej i jednolitej procedury odzyskiwania takich sposobów. Dodatkowo tajemnica bankowa nie pozwalała ujawniać danych klientowi, co uniemożliwiało złożenie pozwu w sądzie.

Po zmianach klient, który zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na niskie konto będzie wyrażałeś swój bank lub WZROST o tym fakcie. Tenże będzie uznawał 3 dni na poinformowanie kliencie o błędzie i konwencjach braku zwrotu sposobów w przeciągu 30 dni.

– Zwrot zabiegów będzie kształtowany na dodatkowy rachunek techniczny, co zapewnia pełną anonimowość odbiorcy omyłkowego przelewu. Po otrzymaniu środków, dostawca w przeciągu 1 dnia roboczego będzie stawiał je na konto klienta. Kiedy w umowę zaangażowanych było dwóch dostawców termin wydłuży się do kilku dni codziennych – wyjaśnia Bartosz Wyżykowski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

Jeśli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w przeciągu 30 dni, bank lub RUCH będzie odpowiedzialny do dania płatnikowi danych kliencie.

– Umożliwi to silne dochodzenie prawa na odległości sądowej. Podstawę prawną być będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd oceni zaś, czy chcenie płatnika jest potrzebne – mówi Bartosz Wyżykowski.

W praktyce znaczy to, że odbiorca omyłkowego przelewu, który nie zwróci omyłkowo otrzymanych kwot będzie zmuszony do tego wyrokiem sądu i weźmie dodatkowo wydatki związane z procesem.

Impulsem do stworzenia proponowanych kolei stanowiły tematy zgłaszane przez mężczyzn do Rzecznika Finansowego. Zostały one przez Rzecznika zasygnalizowane w ramach prac Zespołu Analiz Systemowych. Zespół został wybrany przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP w sensu formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o sprawy obywateli, które stanowiły tematem rozpoznania przez Biuro Interwencyjnej Porad Prawnej Kancelarii Prezydenta RP lub wezwanych do pomocy w ramach Zespołu: Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Artykuł powstał dzięki serwisowi pożyczki na zasiłki