Dopalacze Stepnica

Dopalacze Stepnica

9 lipca, 2019 0 przez darmowe Prezenty

Pojęcie dopalaczy jest już stosowane przy problematyce tzw. nowych uzależnień. Autor pierwszego polskiego opracowania rozmawiającego o dopalaczach to pedagog – Jarosław Korczak. Według Niego istnieje więc wszystka substancja dostępna legalnie i zwykle na placu, niezawierająca substancji, które wkraczają w zespół środków wspomaganych w świetle prawa, której właściwości chemiczne pozwalają na osiągnięcie zmian/modyfikacji psychicznych lub/i fizycznych możliwości organizmu”.

Dopalacze Gościno

Istnieją wówczas więc substancje, które w prawdziwi, psychoaktywny sposób działają na mózg człowieka. Etymologia tego określenia może wskazywać na przedmiot który tworzy wystąpić po jego zażyciu, chodzi tu o dopalenie biorcy np. wzmocnienie lub uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, czyli środku.
W polskim prawie o dopalaczach, czyli nowych substancjach psychoaktywnych można przeczytać w uchwale z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, która mówi, że dopalacz to, substancję pochodzenia naturalnego bądź syntetycznego w jakimś etapie fizycznym, o dziele na ośrodkowy układ nerwowy”.

Dopalacze Gościno

Ustawa ta oznacza dopalacz oraz jako materiał zastępczy,, produkt mający co chwila jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym oddziaływaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który widać żyć użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej bądź w takich jednych celach jako materiał odurzający lub substancja psychotropowa, których dostarczanie i wprowadzanie do obrotu nie jest oznaczane na platformie przepisów odrębnych

Dopalacze Gościno

W zespół dopalaczy wchodzi wiele substancji o różnym działaniu, ich klasyfikacji przyjął się w domowej pracy Mirosław Rewera, prezentując na pięć środków tworzących grupy substancji o psychofizycznym wpływaniu na organizm człowieka. Zawarto w niej kształt substancji zachodzącej w jej skład, jej przeznaczenie oraz rodzaj działania. Mimo nieustannie zmieniającego się prawa, które określa substancje mianem dopalaczy oraz ciągłych zmian odbywających się na liście substancji, które wkraczają w jej sklep albo są spośród niej leczone, klasyfikacja nadal zostaje aktualna.

Dopalacze Gościno

Wyodrębniono:
* pobudzacze – substancje uznające za zadanie pobudzić organizm do wzmożonego wysiłku, zmniejszając jednocześnie uczucie zmęczenia albo przyspieszyć działanie systemu,
* psychodeliki – substancje, których zażycie uważa na punktu modyfikacje stanu emocjonalnego, liczącą na zaburzeniu stanu świadomości, postrzegania, zmiany zachowania,
* środki popędowe – ich cechy mają zwiększyć energie seksualną biorcy.
* sterydy – oddziaływująca na organizm człowieka substancja, jaka tworzy za zadanie modyfikacje budowy ciała,
*wzmacniacze – poprawiają możliwości psychofizyczne organizmu.

Dopalacze Gościno

Zobacz również czat ze studentkami