Chwilówka bez bik Gościno  zadzwoń 600-111-551

Chwilówka bez bik Gościno zadzwoń 600-111-551

12 marca, 2019 0 przez darmowe Prezenty

Niecały miesiąc temu reaktywowano projekt nowelizacji tzw. „ustawy antylichwiarskiej”, który narzeka na planu walkę z lichwą. Samą z inicjatyw, która przyciągnęła spore pragnienie jest zmniejszenie kosztów pożyczek.

Chwilówka bez bik Karlino zadzwoń 600-111-551

Chwilówki będą tańsze?

Najpierw przypomnijmy, że od 11 marca 2016 roku obowiązują limity pozaodsetkowych kosztów wynoszące 25% kwoty kredytu + 30% kwoty kredytu rocznie. Najnowsza propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości zakłada, iż powyższe wartości zostaną obniżone o 5 punktów procentowych.

sloan.pl

Jak poprawi to praktycznie koszty pożyczek? W sensu wyjaśnienia posłużmy się przykładem pożyczki-chwilówki w ilości 1000 dobrych na 12 miesięcy. Zakładamy, iż pożyczkodawca maksymalne możliwe koszty:

Stan ten:

Maksymalny całkowity koszt pożyczki: 650 złotych (oprocentowanie 10% + łączne koszty pozaodsetkowe 55%)

Wg. nowej ofert:

Maksymalny całkowity koszt pożyczki: 550 złotych (oprocentowanie 10% + łączne koszty pozaodsetkowe 45%)

Propozycja zdążyła już wzbudzić spore kontrowersje. Krytycy uważają na uszkodzenie prawa i analizy skutków takiej zmiany przez wnioskodawcę, sami przewidując mocne ograniczenie dostępności legalnego finansowania.

Chwilówka bez bik Karlino zadzwoń 600-111-551

Negatywne marki na punkt ofert nowych limitów

zobacz również nowa chwilówka

Sąd Najwyższy stwierdził, iż „Widoczne jest wówczas pytanie, z jakich powodów po niespełna trzech latach obowiązywania wskazanej powyżej ustawy decyduje się zmiany dalej idące. (dalsze zmiany limitów – przyp. red.)”.

Z zmianie Instytutu Staszica wprost wskazał, iż „konsekwencją omawianych kolei byłoby pozbawienie legalnego źródła finansowania klientów i wypchnięcie ich pozycja nawias systemu finansowego”.

Stanowiska w bliskim tonie zaprezentowały: Krajowa Izba Gospodarcza oraz Związek Banków Polskich, który dał uwagę że „z jakiejś strony, ograniczenie tych kosztów (pozaodsetkowych – przyp. red.) jest podwyższyć zakres ochrony mężczyzn oraz wtrącić do usunięcia zjawiska lichwy, z nowej należy cierpieć na względzie realne koszty operacyjne związane z udzielaniem i obsługą pożyczek, koszty zabezpieczenia ryzyka a koszty finansowania”.

Interesującą informację podał Polski Związek Firmy Pożyczkowych, według którego obniżenie kredytu w kształcie zaproponowanym przez rządzących zmniejszy o 20% przychody sektora instytucji pożyczkowych – uwzględniając niską rentowność (ROA) sektora wynoszącą 3.2%, sektor zwyczajnie ponosiłby straty. Według PZIP umożliwia to wyciągnąć wniosek, iż projektodawca świadomie dąży do stworzenia ekonomicznie nieopłacalnym wykonywania tej części.

Pytanie wystawione na początku artykułu pozostaje czyli na razie bez odpowiedzi, bowiem ciężko przewidzieć, czy strona rządowa „odpuści” kwestię limitów, gromadząc się na różnych (i dużych) elementach tego modelu.

zobacz źródło artykułu Czy jest szansa na tańsze pożyczki

Chwilówka bez bik Karlino zadzwoń 600-111-551